VA ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA

MYCOFERM A22 S. cerevisiae

£200.00

Sortna sadna sveža mlada aromatična bela vina / mlada sveža sadna rose vina / osnovna vina za peneča vina

Vina:
– vina za vinifikacijo vse sort belega grozdja

Temp. alk.vrenja: 15,8 vol%, srednje kriofilna, fruktofilna

Potreba po hranilih: srednje visoka po hranilih z dušikom – Fermevit ali Zimovit, v kombinaciji z organskim mineralnim hranilom Nutrozim.
Tvorba H S ostane nizka na vseh 2 nivojih organskega dušika.

Pakiranje: 500g, 100g

  

Je sev selekcioniran s specifičnimi karakteristikami po tvorjenju atraktivnih in stabilnih sadnih arom in arom eksotičnega sadja pri pridelavo
belih in rose vin. Pridelana vina z veliko harmonijo in prijetnega okusa. Prav tako prispeva k povečanju aromatičnosti vina pridelanega iz
nevralnih sort grozdja.
Kvasovka je odporna na visok alkohol, brez težav fermentira v bistrih moštih in pri nizki temperaturi. Ni posebno zahtevna po hranilih, dobra
oskrbljenost kvasovke s hranili omogoči, da kvasovka ustvarja več arom.

SUHE AKTIVNE SELEKCIONIRANE VINSKE KVASOVKE

KVASOVKE ZA SORTNA in AROMATIČNA in KOMPLEKSNA BELA IN ROSE VINA

Mycoferm A 22 ENG (pdf)

Download