VA ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA

MYCOFERM B22 S. cerevisiae var. bayanus

Vina:
– za vsa bela , rdeča, rose in peneča vina

Potreba po hranilih: sredna in visoka na osnovi dušika – Fermevit ali Zimovit, v kombinaciji z organskim mineralnim hranilom Nutrozim

Pakiranje: 500g, 100g

Je klasičen univerzalen sev, selekcioniran za pridelavo belih, rose, rdečih in penečih vin. Njegova specifična lastnost je hiter začetek vrenja,
takojšnja prevlada nad divjo mikrofloro in nadaljuje umirjeno alk. vrenja do popolnega povretja sladkorjev tako pri nizkih kot pri visokih
temperaturah. Tvori zanemarljivo malo hlapnih kislin in H S

Kategorija: