VA ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA

CREAFERM ML – hranilo za bakterije

Hrana za mlečnokislinske bakterije.

Ključ do uspešne mlečnokislinske fermentacije je uporaba prehransko uravnoteženega hranila. Temelji na celičnih stenah kvasovk,
bogatih s dušičnimi snovmi v organski obliki (aminokisline in peptidi), ki so bistvenega pomena za rast in preživetje za mlečnokislinske
bakterije. Bakterije ne morejo uporabiti organskega dušika.

Doziranje:
– ko je alkoholno vrenje končano: 20 gr/hl pred dodatkom bakterij
– ko alkoholno vrenje ni končano – ostanek sladkorja: dodamo bakterije v mošt, ki še fermentira in Creaferm ML – 20 gr/hl po
končanem slkoholnem vrenju

Pakiranje: 1kg