VA ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA

MYCOSTARTER + VinO2HP

MYCOSTART PROTOKOL – rehidriranje + reaktiviranje vinskih kislin. Protokol MYCOSTART,
zagotavlja enologu optimalno delovanje kvasovk.

MYCOSTART protokol poteka v dveh stopnjah:
1. Rehidriranje suhih vinskih kvasovk
2. Reaktiviranje suhih vinskih kvasovk

Ried-de-cuve in omogoči hitrejši začetek alkoholnega vrenja in ima dodatno sledeče prednosti:

 • Kvasovke niso podvržene stresu
 • Kvasne celice so bolj številčne in močne
 • Dobimo visoko kvalitetni kvasni nastavek
 • Dobimo čiste arome
 • Nižje tvorjenje hlapnih kislin
 • Enostavna priprava
 • Ne ustvarja se penjenje

1.Rehidriranje: kvasovke se rehidrirajo le 30 minut
2.Reaktivarinje: dodatek točne količine sladkorja ( da se izognemo Crabtree effect), dodatek primerne
količino hranila in kisika z micro oksidatorjem VinO2.
Tako so kvasovke v idealni situaciji za razmnoževanje in istočasno, za izgradnjo in popravek svoje lastne
membrane.

Za ta postopek priprave kvasnega nastavka po protokolu MYCOSTART potrebujete:

 • Voda 37 C
 • Kvasovke po vaši izbiri.
 • Hranilo za kvasovke MYCOSTART 200 gr na vsak kg rehidriranih kvasovk.
 • MYCOSTARTER je specifično hranilo, ki vsebuje Dušik, Fosfor, Vitamine, Oligoelemente/anorganske
  komponente, mikroelemente, Mg, Mn, Ca
 • RTK ali sladkor 5 gr/l suspenzije
 • Kisik-zrak min. 6 atm. 50 mg/l 2 uri na končni volumen fermentacije – z microoksidatorjem VinO2

Suspenzijo mešamo 2 uri med reaktivacijo kvasovk z aparaturo MYCOSTARTER.

Kategorija: